Murielle Voorhout

Groep Koala's - Ma & Wo

Hoe mooi is het dat de Fatimaschool een veilige leeromgeving creëert, waarin de leerling met zijn/haar talenten tot zijn recht komt en zich fijn voelt, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen? Hoe mooi kan het zijn om te werken op een Vreedzame School, waar de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen? En hoe mooi is het dat ik hieraan mag meewerken? Heel mooi!

Vanaf schooljaar 2019-2020 ben ik werkzaam op de Fatimaschool. Binnen het onderwijs heb ik verschillende taken vervuld en daarnaast werk ik in het ziekenhuis met zieke kinderen. Vanuit mijn ervaring breng ik veel enthousiasme, positiviteit en kennis mee om er met de kinderen het beste van te maken!